КНП
КНП "Хмельницький обласний протипухлинний центр" ХОР
м. Хмельницький
вул. Пілотська, 1
29009
(0382) 65-02-84
(0382) 65-61-37
Графік роботи поліклініки
Понеділок — П'ятниця
8:30 - 15:00

Графік роботи стаціонарніх відділень
Цілодобово

КНП "Хмельницький обласний протипухлинний центр" ХОР

КНП "Хмельницький обласний протипухлинний центр" ХОР (далі - Центр або ХОПЦ) – єдиний в області спеціалізований онкологічний заклад третинного рівня надання висококваліфікованої медичної допомоги.  Протипухлинний центр є  головним консультативним, лікувальним та організаційно - методичним центром області  з  надання допомоги пацієнтам з доброякісними, злоякісними пухлинами та передпухлинною патологією.

В консультативно-діагностичній поліклініці обласного протипухлинного центру щороку обстежують та надають консультативну допомогу більше ніж 60 тисячам  пацієнтам, виконують понад 3 тисячі амбулаторних операцій.

Ліжковий фонд центру складає 325 ліжок.

У центрі функціонує 6 клінічних спеціалізованих відділень, що надають стаціонарну допомогу. Крім того, розгорнуто відділення реанімації та інтенсивної терапії на 9 ліжок.

УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

images.jpg

До уваги медичних працівників та жителів Хмельницької області:

 Хмельницький обласний протипухлинний центр, в умовах пандемії коронавірусної інфекції Covid-19, працює в плановому порядку, з дотриманням усіх можливих карантинних та протиепідемічних заходів, оскільки лікування онкологічних захворювань, згідно наказу МОЗ України прирівняно до невідкладних станів.

В закладі здійснюються усі консультативно- діагностичні та лікувальні заходи в повному обсязі, при наявності у пацієнта негативного тесту на Covid-19. При неможливості виконання тесту за місцем проживання, є можливість виконання даних тестів в лабораторіях поряд з закладом, в короткий термін.


Не зволікайте! Не відтерміновуйте обстеження та лікування! При появі підозрілих симптомів, та неможливості отримати необхідну допомогу за місцем проживання, оскільки більшість центральних районних та міських лікарень задіяні в лікуванні пацієнтів з коронавірусною інфекцією, звертайтеся в Хмельницький обласний протипухлинний центр. При  підозрі або виявлені пухлинної патології, потрібно отримати електронне направлення в сімейного лікаря. 


Пам’ятайте, що своєчасно діагностована та пролікована пухлинна патологія, на ранніх стадіях, дозволяє отримати максимальний шанс на одужання. Оскільки останні місяці спостерігається тенденція до значного  зниження пацієнтів, які отримали медичну допомогу в закладі, в зв’язку зі страхом перед коронавірусною інфекцією, а також не правдивою інформованістю на місцях про роботу закладу, слід очікувати значне зростання занедбаних форм онкологічних захворювань, що значно знизить ефективність лікування таких пацієнтів. 


 Бережіть ваше здоров’я!

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Про тестування пацієнтів, які звертаються до Хмельницького обласного протипухлинного центру, в умовах зростання захворюваності на COVID-19 

2020-10-20.pngПублічна інформація по договорам оренди нежитлових приміщень (нерухомого майна).
1. Договір №27
2. Договір №28
3. Договір №53
4. Договір №60
5. Договір №123
6. Договір №167

Шановні громадяни!

Відповідно до пунктів 4 і розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, статті 22 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, Бюджетного кодексу України, Постанови кабінету міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році.

В Україні з 01 квітня розпочався другий етап медичної реформи він стосується практично всіх закладів охорони здоров'я, в тому числі і КНП ХОПЦ ХОР та громадян, які проживають на території нашої держави.

Тому змінився порядок та принцип надання медичної пацієнтам та громадянам.

Наш заклад надає високоспеціалізовану допомогу відповідно до ліцензії МОЗ за наступними спеціальностями :

організація і управління охороною здоров'я, онкологія, дитяча онкологія, онкохірургія, онкогінекологія, онкоотоларингологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, променева терапія, хірургічна стоматологія, терапія, стоматологія, ендоскопія, клінічна лабораторна діагностика, радіонуклідна діагностика, рентгенологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка), рентгенологія, медична статистика.

Заклад обладнано сучасним медичним обладнанням переважно експертного класу на якому працюють команда висококласного медичного персоналу, який володіє фундаментальним досвітом лікування не тільки злоякісних новоутворень, а і захворювань які призводять до раку.

 

Нами укладено договір з Національна служба здоров’я України (НСЗУ) про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за наступними пакетами медичних гарантій:

1. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

 Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення з іншого клінічного підрозділу закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • самозвернення у невідкладному стані.

             Надавач зобов'язується:

 1. під час надання медичних послуг дотримуватися відповідних порядків надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, в тому числі клінічних протоколів;
 2. надавати медичні послуги в обсязі не меншому, ніж визначено в специфікації;
 3. інші обов'язки: своєчасно вносити до системи медичну документацію про медичне обслуговування пацієнтів.

Тарифи та коригувальні коефіцієнти визначаються відповідно до законодавства

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Первинний огляд пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень.
 3. Проведення хірургічних операцій.
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
 5. Забезпечення післяопераційного моніторингу, знеболення та подальшої медикаментозної терапії.
 6. Забезпечення проведення патоморфологічних досліджень.
 7. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 8. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 9. Проведення заходів з вторинної профілактики захворювань.
 10. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.
 11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
 12. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.

2.      Мамографія

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря; 
 • вік пацієнтки - від 40 років і старше.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
 2. Проведення проекційного рентгенографічного неінвазивного дослідження молочних залоз у двох проекціях для діагностики патологічних змін молочних залоз і прилеглих анатомічних структур.
 3. Аналіз та опис результатів досліджень, що проводиться лікарем-рентгенологом.

3. Гістероскопія

Підстави надання послуги: 

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря; 
 • вік пацієнтки - від 50 років і старше.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Діагностична гістероскопія в амбулаторних умовах для візуального огляду стінок порожнини матки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 3. Гістероскопія в амбулаторних умовах для візуального огляду стінок порожнини матки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, із взяттям матеріалу для гістологічного дослідження тощо).
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 5. Проведення гістологічного дослідження взятого під час гістероскопи матеріалу.
 6. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження.

4. Езофагогастродуоденоскопія

Підстави надання послуги: 

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря; 
 • вік пацієнтів - від 50 років і старше.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Ендоскопічне дослідження стравоходу, шлунку, в т.ч. огляд шлунку в інверсії, та дванадцятипалої кишки крізь ротову порожнину з діагностичною метою та проведенням ендоскопічних маніпуляцій зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження.
 3. Виконання поліпозиційної біопсії за системою “OLGA” (Оперативна система оцінки гастрита) (в антральному відділі по малій і великій кривизні, куті шлунку, у тілі шлунку по великій і малій кривизні) для діагностики передракових змін слизової оболонки шлунку.
 4. Забезпечення вимірювання вистеленого циліндричним епітелієм стравоходу (CLE) згідно з Празькою класифікацією «С&М».
 5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час езофагогастродуоденоскопії.
 7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження.

5. Колоноскопія

Підстави надання послуги: 

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря; 
 • вік пацієнта - від 40 років і старше.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Ендоскопічне обстеження ампули прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки з діагностичною метою та проведенням ендоскопічних маніпуляцій (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження).
 3. Колоноскопія діагностична для візуального огляду прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 4. Виконання хромоколоноскопії (розчином індигокарміну, оцтової кислоти тощо) для діагностики неопластичних колоректальних утворень.
 5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час колоноскопії.
 7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (якщо таке проводилося).

6. Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

    Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

 1. Консультування пацієнтів з підозрою на новоутворення.
 2. Лабораторна, ендоскопічна та інструментальна діагностика новоутворень та передпухлинних патологій, включаючи патоморфологічне дослідження тканини пухлини.
 3. Проведення магнітно-резонансної томографії та/або комп’ютерної томографії.
 4. Забезпечення медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія, таргетна терапія).
 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 6. Забезпечення своєчасного знеболення.
 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 8. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень.
 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для отримання ними спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.
 10. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді або послуг з паліативної медичної допомоги.

7. Діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення дистанційної та/або контактної променевої терапії та/або ядерної медицини і діагностики.
 2. Забезпечення планування променевої терапії за допомогою рентгенівських симуляторів та програмного забезпечення.
 3. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, обладнаних відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
 4. Забезпечення можливості проведення наступних лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус фактору;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій);
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • СРБ кількісний;
 • тести на тропонін;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • аналіз сечі загальний.

 1. Забезпечення можливості проведення досліджень на онкологічні маркери у закладі або на умовах договору підряду.
 2. Забезпечення можливості проведення цитологічного патоморфологічного дослідження тканини пухлини, імуногістохімічного та молекулярно-генетичного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.
 3. Забезпечення бактеріологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.
 4. Забезпечення можливості проведення ендоскопічної та інструментальної діагностики у закладі або на умовах договору підряду.
 5. Забезпечення можливості проведення магнітно-резонансної томографії та комп’ютерної томографії у закладі або на умовах договору підряду.
 6. Затверджений персональний склад постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей.
 7. Забезпечення компонентами крові.

Відповідно до пункту 5 та 10  Постанови кабінету міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65                        

 Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів, передбачених Національним переліком основних лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2018 р., № 4, ст. 157), необхідних для надання таких послуг відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та специфікацій.

НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, визначеними в цьому Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59), відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, визначених у плані асигнувань на відповідний період за відповідним напрямом. Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за такі медичні послуги забороняється.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, які оплачено за рахунок коштів інших джерел, не передбачених договором. Інформація про надані медичні послуги, які оплачуються за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законодавством, вноситься надавачами до електронної системи охорони здоров’я.

До тарифу на медичні послуги не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету.

Відповідно до договору

Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з іншими видами медичної допомоги, крім первинної медичної допомоги, згідно з договором з моменту звернення до надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МОЗ, або без такого направлення, якщо згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

 

Використовуються для надання медичних послуг лікарські засоби та медичні вироби, що дозволені до застосування в Україні;

 

Забезпечується надання медичних послуг насамперед усім пацієнтам, які були

записані на прийом до лікаря (або в чергу) на отримання медичних послуг

 

 Співробітники закладу не мають права вимагати від пацієнтів незаконну винагороду в будь-якій

формі, яка є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами медичних послуг, що надаються згідно з викладеними пакетами медичних гарантій.

 

У разі подання пацієнтом (його законним представником) або іншою заінтересованою особою в НСЗУ скарги про те, що надавач, працівники надавача або підрядник вимагали від пацієнта винагороду в будь-якій формі за медичні послуги, що повинні бути надані пацієнтам згідно з цих пакетів медичних гарантій, НСЗУ має право надіслати відповідну інформацію до правоохоронних органів. У разі набрання законної сили вироком суду про притягнення працівника надавача або підрядника до кримінальної відповідальності за порушення права на безоплатну медичну допомогу або у разі наявності інших достатніх підстав вважати, що така вимога мала місце, НСЗУ має право в односторонньому порядку відмовитись від подальшої співпраці з закладом.

 

 У разі коли внаслідок обставин непереборної сили обсяг медичних послуг, наданих пацієнтам, значно перевищує обсяг або граничну суму оплати за договором,

такі послуги не підлягають оплаті НСЗУ.

Міцного Вам здоров’я!

З повагою, колектив КНП «Хмельницький обласний протипухлинний центр» ХОР.


СТРУКТУРНІ підрозділи

Відділення новоутворень грудної залози, шкіри, м'яких тканин і кісток

Відділення новоутворень грудної залози, шкіри, м'яких тканин і кісток - це відділення патології грудної залози (обласний мамологічний центр), в якому крім лікування пацієнтів з патологією грудних залоз проводять обстеження і лікування новоутворень м'яких тканин та шкіри, опорно-рухового апарату.

Відділення новоутворень органів травлення і заочеревинного простору

Відділення новоутворень органів травлення і заочеревинного простору  (абдомінальна онкохірургія) - це відділення в якому надається допомога пацієнтам з новоутвореннями черевної порожнини та заочеревинного простору,  проводиться комплекс спеціального хірургічного та комбінованого лікування при онкологічних захворюваннях  стравохода, шлунка, кишківника, прямої кишки, печінки, підшлункової залози, нирок, заочеревинного простору.

Відділення новоутворень голови та шиї

Відділення новоутворень голови та шиї забезпечує можливість діагностики, диференційної діагностики та проведення найбільш оптимальних спеціальних, в тому числі, комбінованих методів лікування пацієнтів з пухлинами в ділянках голови та шиї.

У відділенні отримують лікування хворі із злоякісними та доброякісними пухлинами та передпухлинною патологією   верхньої та нижньої губи, слизової дна порожнини рота,  язика, ротоглотки, гортаноглотки, гортані, придаткових пазух носа, щитоподібної залози, вуха та вушної мушлі, шкіри обличчя та шиї, верхньої та нижньої щелепи, слинних залоз, позаорганні пухлини шиї.

Виконується широкий арсенал хірургічних втручань - усі види резекцій гортані , тотальні комбіновані та розширені ларингектомії, усі варіанти висічення клітковини шиї, екстирпації білявушних та підщелепних слинних залоз, тіреоїдектомії, ендоларингеальні малоінвазивні видалення доброякісних та злоякісних новоутворень гортані.

Ендоскопічна хірургія гортані

Відділення онкогінекології

Онкогінекологічне відділення  - у відділенні проводиться  комбіноване спеціальне  лікування онкологічної патології жіночих статевих органів із застосуванням сучасних методик хірургічного, хіміотерапевтичного та променевого лікування  на фоні терапіі супроводу.

Відділення хіміотерапії

Хіміотерапевтичне відділення - у відділенні проводяться курси спеціального хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань  у поєднанні, з променевою терапією,  імунотерапією, гормонотерапією.

Відділення променевої терапії

У Відділенні променевої терапії проводиться променеве лікування онкологічної патології, в тому числі у комбінації з хіміотерапією, імунотерапією та радіомодифікацією.
Наряду з лікуванням онкологічних пацієнтів проводиться променеве лікування у пацієнтів з непухлинною патологією.

До складу відділення променевої терапії входить стаціонар на 60 ліжок, а також кабінети в яких працюють апарати для променевої терапії.
Два апарати для дистанційної гамма-терапії,
АГАТ-ВУ для внутрішньопорожнинної терапії,
апарати для рентген-терапії: близькофокусної (ТА -02) і напівглибокої та глибокої рентгенотерапії (РУМ 17).
Апарат для дистанційної променевої терапії Cobalt 60 оснащений комп'ютерною системою для планування опромінення PLAN W-2000 та системою лазерних центраторів.
В рентгенологічному відділенні є апарат для комп'ютерної томографії LB Aquilion, оснащений аналогічною системою лазерних центраторів, тому планування процесу опромінення проходить для кожного пацієнта індивідуально з використанням КТ-знімків (КТ- топометрія).

У відділенні працює 9 лікарів та завідувач відділенням,з них п'ять вищої кваліфікаційної категорії, троє-першої та двоє лікарів-спеціалістів.

Корисні посилання:

Персоніфікація променевої терапії.

Консультативно - діагностична поліклініка

Консультативна поліклініка з діагностичними підрозділами - забезпечуює консультативний прийом диспансерної групи онкологічних пацієнтів та пацієнтів з новоутвореннями  (пухлинами невизначеного або неясного генезу, доброякісними новоутвореннями), передпухлинною патологією.  
В поліклініці проводять консультації такі лікарі: онкохірург - мамолог,   обласний позаштатний дитячий  онколог, абдомінальний онкохірург, лор-онколог, онкостоматолог,  онкогінеколог, хіміотерапевт та  радіолог.
Крім того, функціонують кабінети ультразвукової та ендоскопічної діагностики.

Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія - забезпечує проведення всіх необхідних   загальноклінічних гематологічних, біохімічних, серологічних, імунноферментних досліджень згідно вимог стандартів обстеження пацієнтів закладу. Щорічно проводить більше 600 000 досліджень.

Цитологічна лабораторія

Центральна цитологічна лабораторія - забезпечує виконання профілактичних і діагностичних цитологічних досліджень за направленням прикріплених для обслуговування територіальних  закладів  охорони здоров’я та контроль за ефектом лікування,  формує та надає інформацію щодо цитологічного скринінгу жіночого населення та інших цитологічних досліджень.

Відділення радіонуклідної діагностики

Відділення радіоізотопної діагностики - єдинне в області, де з метою діагностики та лікування застосовують відкриті  радіоактивні ізотопи.
У відділенні виконуються наступні обстеження: сканування усього скелету (остеосцинтіграфія -  діагностика пухлинних уражень кісток), динамічна реносцинтіграфія або радіонуклідна діагностика нирок, сканування щитоподібної залози.  

Рентгенологічне відділення з кабінетом комп'ютерної томографії

Рентгендіагностичне відділення з кабінетом комп’ютерної томографії - у відділенні проводяться, на сучасному обладнанні, рентгенологічні обстеження органів грудної та черевної порожнини, кісток скелету, грудних залоз та широкий спектр обстежень на комп’ютерному томографі.

Кабінет функціональної діагностики

Кабінет функціональної діагностики - забезпечує проведення електрокардіографії  пацієнтам які направлені на стаціонарне лікування  та, за показами, амбулаторним пацієнтам (за направленням лікарів закладу).

Приймальне відділення

Приймальне відділення -  забезпечує чіткий порядок госпіталізації пацієнтів у профільні стаціонарні відділення закладу.

Інформаційно-аналітичний відділ

Інформаційно - аналітичний відділ - забезпечує збір, накопичення та аналіз медичної документації щодо онкологічних пацієнтів всієї області, відвідувань консультативної поліклініки та  пацієнтів, які лікувались у закладі. Формує всю необхідну галузеву та державну статистичну звітність закладу та онкологічної служби області.

Анестезіології та інтенсивної терапії

Відділення укомплектоване сучасним високотехнологічним обладнанням провідних виробників медичної техніки для моніторингу, штучної вентиляції легень (ШВЛ), підтримки вітальних функцій організму та ін.

Адміністративний підрозділ

Публічна інформація по договорам оренди нежитлових приміщень (нерухомого майна).
1. Договір №27
2. Договір №28
3. Договір №53
4. Договір №60
5. Договір №123
6. Договір №167

Адміністративний підрозділ

Директор КНП "Хмельницький обласний протипухлинний центр". Кандидат медичних наук. Хірург-онколог вищої кваліфікаційної категорії.
Заступник директора з медичного обслуговування населення, Заслужений лікар України, хірург-онколог вищої кваліфікаційної категорії.
Заступник директора з  організаційно-методичної  роботи.
Заступник директора з економічних питань.
Головна медична сестра.

Як нас знайти

загрузка карты...